เคมีภัณฑ์

สารเคมีที่ใช้กันอยู่ทุกวัน ถึงแม้จะมีประโยชน์ในด้านหนึ่ง แต่ก็สามารถเป็นโทษให้กับมนุษย์ได้อีกด้านหนึ่งเช่นเดียวกัน ถ้าหากผู้ใช้ไม่มีความรอบคอบ ใช้อย่างประมาท และใช้ไม่ถูกวิธี สารเคมีที่อยู่ในเคมีภัณฑ์ ก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายได้ง่าย บางชนิดอาจจะทำอันตรายเพียงแค่เล็กน้อย เช่นรู้สึกแสบบ้าง คันบ้าง แต่ถ้าอันไหนที่เป็นสารเคมีชนิดร้ายแรง ก็เสี่ยงที่จะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เลย

ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยในการใช้สารเคมีแต่ละอย่าง โดยเฉพาะสารเคมีที่อยู่รอบตัว ที่อยู่ในบ้านของเราเอง จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเป็นอันดับแรก เดี๋ยวเราลองมาดูว่า สารเคมีแต่ละอย่างหากสัมผัสหรือเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์ได้แล้ว จะเกิดผลกระทบกับร่างกายอย่างไรบ้าง เพื่อที่การใช้งานสารเคมีครั้งต่อไป จะได้เพิ่มความระมัดระวังให้มากกว่าเดิม

1.ผลกระทบต่อทางเดินหายใจ

สารเคมีชนิดสารระเหย ที่อยู่เคมีภัณฑ์ต่างๆ เช่นการปะท่อน้ำ สีทาบ้าน และอีกหลายชนิด สารเคมีเหล่านี้สามารถที่ทำอันตรายกับร่างกายของเราได้เพียงแค่การสูดดม โดยเฉพาะสมอง จะถูกทำลายมากที่สุด และถ้าเข้าไปได้อวัยวะที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เช่นปอด จมูกมีความเสี่ยงที่จะถูกทำลายได้ ปอดก็อาจจะติดเชื้อ หรือไม่ก็ช้ำ และถ้าร่างกายได้รับสารเคมีเหล่านี้บ่อยๆ ก็เสี่ยงที่จะทำให้เป็นมะเร็งปอดได้เลย

2.ผลกระทบต่อผิวหนัง

การสัมผัสกับสารเคมีโดยตรง อาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อผิวหนังได้ง่าย เช่นเกิดการระคายเคือง เกิดการพุพองหรือบาดเจ็บ โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการแพ้สารเคมี ก็มักจะเกิดอันตรายได้มากคนทั่วไป หากร่างกายได้รับเป็นเวลานาน ก็เสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งผิวหนังได้

3.ผลกระทบต่อดวงตา

ตาเป็นอวัยวะที่บอบบางที่สุดในร่างกาย หากสารเคมีใน เคมีภัณฑ์ เข้าสู่ดวงตาก็อาจจะทำให้เกิดอาการแสบร้อน ระคายเคือง หากเป็นสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรง ก็มีสิทธิ์ที่จะตาบอดได้ทันที

4.ผลกระทบต่อระบบประสาท

เป็นผลมาจากการได้รับสารเคมีที่ผ่านทางการหายใจนั่นเอง ซึ่งจะเชื่อมโยงไปยังสมองและระบบประสาทด้วย ผลกระทบที่จะเกิดได้ก็คือ เกิดอาการตาพร่ามัว เกิดความรู้สึกชาตามร่างกาย ทำให้ระบบต่างๆ ในร่างกายทำงานไม่สัมพันธ์กัน หากได้รับสารเคมีนานเข้า ก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นอัมพาตได้

5.ผลกระทบต่ออวัยวะภายใน

สารเคมีแต่ละชนิดสามารถที่จะทำอันตรายกับอวัยวะภายในได้ทั้งนั้น โดยเฉพาะหากสารเคมีเข้าสู่ร่างกายทางปาก หรือทางการหายใจ อวัยวะที่เสี่ยงจะถูกทำลายได้แก่ ตับ,ไต,เลือด,ม้าม,และระบบสืบพันธุ์ซึ่งทุกอย่างที่กล่าวมามีความเสี่ยงที่จะทำให้เสียชีวิตได้เลย หากสารเหล่านั้นมีฤทธิ์รุนแรง ยกตัวอย่างเช่นหากสารเคมีเข้าสู่ระบบเลือด

ก็มีความเสี่ยงที่จะทำให้ระบบเลือดผิดปรกติ เซลล์เม็ดเลือดถูกทำลายย การลำเลียงออกซิเจนไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ไม่ดีเท่าที่ควร และผลสุดท้ายคืออวัยวะทุกส่วนของร่างกายกํพลันถูกทำลายทั้งหมด

เมื่อรู้ดังนี้แล้ว การใช้สารเคมีที่มีอยู่ใน เคมีภัณฑ์ ชนิดต่างๆ จะต้องใช้ความระมักระวังให้มากที่สุด ไม่ควรจะประมาทว่าสารเคมีเหล่านี้มีอันตรายไม่มาก แล้วก็ไม่สนใจที่จะป้องกัน แต่อย่าลืมว่าบางชนิดสามารถที่จะเป็นอันตรายในระยะยาวได้