การจัดงานประชุมแต่ละครั้ง ผู้ที่จัดงานหรือคนที่เป็นหัวหน้านารจัดประชุม ก็อยากจะให้ผลลัพธ์ของการประชุมแต่ละครั้ง เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ที่เข้าร่วมประชุม และเกิดประโยชน์กับองค์กรด้วย แต่ก็มีบางครั้งหรือบางองค์กรเช่นกัน ที่รู้สึกว่าประชุมไปแล้ว ก็ไม่ได้แตกต่างจากเดิมเท่าไหร่ เพราะผู้ที่เข้าร่วมประชุม ไม่ได้แสดงอะไรให้เห็นเลยว่าได้อะไรจากการเข้าร่วมประชุมบ้าง เหมือนเป็นการประชุมไปแบบเปล่าประโยชน์

การจัดประชุมให้มีประสิทธิภาพกับ www.okseminar.com จึงต้องรู้ข้อบกพร่องและปัญหาต่างๆ ที่มักจะเกิดขึ้นในการประชุมเสียก่อน ไม่เช่นนั้นจะจัดประชุมอีกกี่ครั้ง ก็ไม่ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการแน่ สำหรับปัญหาหลักๆ ที่มักจะเกิดก็มีดังนี้

-ไม่มีการกำหนดหัวข้อ การจัดประชุมแต่ละครั้ง ต้องมีการกำหนดหัวข้อในการประชุมให้ชัดเจน ว่ามีหัวข้ออะไรบ้างที่ต้องการเอาเข้าที่ประชุม เพื่อถกปัญหาเหล่านั้นในการหาทางแก้ไข หรือหาทางที่ดีกว่าเดิม และควรมีการลำดับความสำคัญของหัวข้อ ว่าอันไหนที่ต้องการเร่งด่วน อันไหนที่เป็นเรื่องธรรมดาทั่วไป เพื่อจะได้จัดการปัญหาต่างๆ ได้ถูกจุด

-วิทยากรไม่เป็นมืออาชีพ ในการประชุมเรื่องที่สำคัญ หรือเรื่องที่ต้องการความรู้เป็นพิเศษนั้น การจัดประชุมที่ได้ผลดีที่สุดกับ www.okseminar.com จะต้องมีการเชิญวิทยากรที่เป็นมืออาชีพ และรอบรู้ในเรื่องนั้นโดยเฉพาะมาเป็นผู้บรรยายให้ เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพกับคนฟังมากที่สุด หัวข้อไหนต้องการวิทยากรแบบไหน ควรเลือกให้เหมาะสมก่อนการจัดประชุมทุกครั้ง

-พนักงานไม่มีแรงจูงใจ ในการประชุมเพื่อที่จะหาข้อสรุป หรือหาทางออกใดๆ ก็ตามผู้ที่เป็นหัวหน้าในการจัดประชุม ควรมีการพูดเพื่อสร้างแรงจูงใจ ให้กับผู้ที่เข้าร่วมประชุม ได้แสดงความคิดเห็นหรือแสดงไอเดียที่แต่ละคนมีอย่างเต็มที่

-เปิดโอกาสให้ทุกคนเท่าเทียม การประชุมที่ดีใน www.okseminar.com ไม่ควรมีการเลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ควรเลือกฟังความคิดเห็นของทุกคนที่อยู่ในที่ประชุมนั้น ไม่ควรปิดกั้นไอเดียของแต่ละคน หากมีใครเสนออะไรมา ผู้ที่จัดประชุมจะต้องทำการจดรายละเอียดต่างๆ ให้ครบ แล้วจากนั้นจึงมาหาข้อสรุปที่คิดว่าเหมาะสมที่สุดร่วมกันในภายหลัง

-สถานที่ไม่เหมาะสม การจะทำให้การชุมมีบรรยากาศที่ดี ห้องที่ประชุมก็ต้องเหมาะสมกับการประชุมด้วย จะได้บรรยากาศของงานประชุมที่แท้จริง เพราะในห้องประชุมต้องมีอุปกรณ์อะไรหลายอย่างที่ใช้ในการประชุม ซึ่งจะดีกว่าการใช้ห้องธรรมดาทั่วไป ที่ไม่มีความพร้อมในการจัดประชุม

-ไม่แก้ไขปัญหาที่เคยเกิดขึ้น การประชุมแต่ละครั้งควรมีการประเมินและมองหาปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเอาไว้ด้วย ว่าการประชุมในครั้งก่อน มีข้อบกพร่องอะไรบ้างที่ต้องงแก้ไข ไม่ควรปล่อยให้ปัญหาเหล่านั้นมาเกิดขึ้นอีกในการประชุมครั้งต่อๆ ไปซึ่งนั่นจะทำให้การประชุม ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

ยังมีปัญหายิบย่อยอีกหลายเรื่อง ที่เป็นสาเหตุที่ทำให้การจัดประชุมไม่ได้ตามวัตถุประสงค์ แต่ที่กล่าวมาถือว่าเป็นปัญหาหลักในการประชุม ที่เจอกันบ่อยที่สุด ฉะนั้นในการจัดประชุม จึงควรแก้ไขปัญหาที่คิดว่าน่าจะเกิดออกไปเสียก่อน แล้วจึงเปิดประชุมจะดีกว่า

สอบถามบริการห้องประชุมสัมมนาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.okseminar.com/