ส่งของไปสมุย

อยากจะส่งของสด ต้องเตรียมอะไรบ้าง

ทุกวันนี้ของทุกอย่างสามารถที่จะส่งทางไปรษณีย์ได้ทั้งนั้น ถ้าเป็นแต่ก่อนการส่งของผ่านทางพัสดุ จะต้องเป็นของแห้งหรือของทั่วไปเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถส่งของสดได้เลย เพราะเสี่ยงที่จะเน่าก่อนที่ของจะถึงปลายทาง แต่เดี๋ยวนี้ง่ายเลย เราสามารถส่งของไปสมุย หรือของสดอะไรก็ได้ไปทั่วประเทศเลย บางคนก็หันมาขายของสดผ่านทางช่องทางออนไลน์อีกช่องทางหนึ่ง เพื่อเป็นช่องทางในการหารายได้เพิ่ม ซึ่งก็ดีไม่น้อยทีเดียว แต่ก่อนที่จะเริ่มต้นการทำการค้าลักษณะนี้ได้ จะต้องเข้าใจวิธีการจัดส่งเสียก่อนว่าต้องจัดส่งอย่างงไร สินค้าถึงจะคงสภาพเหมือนเดิม ไม่เสียหายก่อน การเตรียมการก่อนส่งของสด -เตรียมของสด ก่อนที่จะจัดส่งก็ต้องมีการเตรียมขจองสดให้พร้อมเสียก่อน ของที่จะจัดสดต้องเป็นของที่สดใหม่จริงๆ เท่านั้น ไม่ใช่เป็)นของที่ผ่านการแช่แข็งมานานแล้ว เพราะกว่าจะเตรียมการอะไรเสร็จ ของก็อาจจะเสียได้ ให้เลือกของที่สดใหม่จากทะเลจริงๆ -เตรียมแพ็คเกจให้ดี สำคัญที่สุดเลยการส่งของไปสมุย หรือการส่งของสดไปยังต่างจังหวัด สิ่งที่จำเป็นคือการแพ็ค เพราะของจะเน่าไวหรือช้า ก็ขึ้นอยู่กับการห่อมนี่แหละ ให้เลือกวัสดุที่สามารถเก็บความเย็นได้เป็นอย่างดี และวัสดุที่ใช้ก็ไม่เสี่ยงที่จะแตกหรือว่าชำรุดได้ง่าย เพื่อเป็นการปป้องกันไม่ให้อากาศเข้าไป ซึ่งอาจจะทำให้ตัวของสดเน่าเสียได้ง่าย -หาบริษัทขนส่ง การส่งของสดไม่สามารถจะใช้การขนส่งแบบพัสดุทั่วไปได้ ไม่เช่นนั้นของมีสิทธิ์ที่จะเน่าเสียก่อนที่จะถึงปลายทางแน่นอน บริษัทขนส่งที่ควรเลือกจะต้องเป็นการขนส่งที่ขนเฉพาะของสดเท่านั้น เพราะจะมีตู้แช่เย็น ตู้แช่แข็งสำหรับสินค้าประเภทของสดเอาไว้ด้วย […]