เคมีภัณฑ์

สารเคมีมีผลเสียกับร่างกายในลักษณะไหนบ้าง

สารเคมีที่ใช้กันอยู่ทุกวัน ถึงแม้จะมีประโยชน์ในด้านหนึ่ง แต่ก็สามารถเป็นโทษให้กับมนุษย์ได้อีกด้านหนึ่งเช่นเดียวกัน ถ้าหากผู้ใช้ไม่มีความรอบคอบ ใช้อย่างประมาท และใช้ไม่ถูกวิธี สารเคมีที่อยู่ในเคมีภัณฑ์ ก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายได้ง่าย บางชนิดอาจจะทำอันตรายเพียงแค่เล็กน้อย เช่นรู้สึกแสบบ้าง คันบ้าง แต่ถ้าอันไหนที่เป็นสารเคมีชนิดร้ายแรง ก็เสี่ยงที่จะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เลย ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยในการใช้สารเคมีแต่ละอย่าง โดยเฉพาะสารเคมีที่อยู่รอบตัว ที่อยู่ในบ้านของเราเอง จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเป็นอันดับแรก เดี๋ยวเราลองมาดูว่า สารเคมีแต่ละอย่างหากสัมผัสหรือเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์ได้แล้ว จะเกิดผลกระทบกับร่างกายอย่างไรบ้าง เพื่อที่การใช้งานสารเคมีครั้งต่อไป จะได้เพิ่มความระมัดระวังให้มากกว่าเดิม 1.ผลกระทบต่อทางเดินหายใจ สารเคมีชนิดสารระเหย ที่อยู่เคมีภัณฑ์ต่างๆ เช่นการปะท่อน้ำ สีทาบ้าน และอีกหลายชนิด สารเคมีเหล่านี้สามารถที่ทำอันตรายกับร่างกายของเราได้เพียงแค่การสูดดม โดยเฉพาะสมอง จะถูกทำลายมากที่สุด และถ้าเข้าไปได้อวัยวะที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เช่นปอด จมูกมีความเสี่ยงที่จะถูกทำลายได้ ปอดก็อาจจะติดเชื้อ หรือไม่ก็ช้ำ และถ้าร่างกายได้รับสารเคมีเหล่านี้บ่อยๆ ก็เสี่ยงที่จะทำให้เป็นมะเร็งปอดได้เลย 2.ผลกระทบต่อผิวหนัง การสัมผัสกับสารเคมีโดยตรง […]