https://www.okseminar.com/

อะไรที่ทำให้การประชุมไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

การจัดงานประชุมแต่ละครั้ง ผู้ที่จัดงานหรือคนที่เป็นหัวหน้านารจัดประชุม ก็อยากจะให้ผลลัพธ์ของการประชุมแต่ละครั้ง เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ที่เข้าร่วมประชุม และเกิดประโยชน์กับองค์กรด้วย แต่ก็มีบางครั้งหรือบางองค์กรเช่นกัน ที่รู้สึกว่าประชุมไปแล้ว ก็ไม่ได้แตกต่างจากเดิมเท่าไหร่ เพราะผู้ที่เข้าร่วมประชุม ไม่ได้แสดงอะไรให้เห็นเลยว่าได้อะไรจากการเข้าร่วมประชุมบ้าง เหมือนเป็นการประชุมไปแบบเปล่าประโยชน์ การจัดประชุมให้มีประสิทธิภาพกับ www.okseminar.com จึงต้องรู้ข้อบกพร่องและปัญหาต่างๆ ที่มักจะเกิดขึ้นในการประชุมเสียก่อน ไม่เช่นนั้นจะจัดประชุมอีกกี่ครั้ง ก็ไม่ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการแน่ สำหรับปัญหาหลักๆ ที่มักจะเกิดก็มีดังนี้ -ไม่มีการกำหนดหัวข้อ การจัดประชุมแต่ละครั้ง ต้องมีการกำหนดหัวข้อในการประชุมให้ชัดเจน ว่ามีหัวข้ออะไรบ้างที่ต้องการเอาเข้าที่ประชุม เพื่อถกปัญหาเหล่านั้นในการหาทางแก้ไข หรือหาทางที่ดีกว่าเดิม และควรมีการลำดับความสำคัญของหัวข้อ ว่าอันไหนที่ต้องการเร่งด่วน อันไหนที่เป็นเรื่องธรรมดาทั่วไป เพื่อจะได้จัดการปัญหาต่างๆ ได้ถูกจุด -วิทยากรไม่เป็นมืออาชีพ ในการประชุมเรื่องที่สำคัญ หรือเรื่องที่ต้องการความรู้เป็นพิเศษนั้น การจัดประชุมที่ได้ผลดีที่สุดกับ www.okseminar.com จะต้องมีการเชิญวิทยากรที่เป็นมืออาชีพ และรอบรู้ในเรื่องนั้นโดยเฉพาะมาเป็นผู้บรรยายให้ เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพกับคนฟังมากที่สุด หัวข้อไหนต้องการวิทยากรแบบไหน ควรเลือกให้เหมาะสมก่อนการจัดประชุมทุกครั้ง […]